Balkan

Možda je ovaj tekst trebalo objaviti ranije. Možda na leto, usred turističke sezone. Možda upravo onda kada je žeđ za informacijama o Midžoru, o Staroj planini, bila neutaživa… Ili onda kada je u Srbiji zbog pandemije bilo skoro nemoguće pronaći smeštaj za izlet u prirodu. A možda i ne! Često na društvenim mrežama neko objavi […]

Read more "Balkan"