Balkan

Možda je ovaj tekst trebalo objaviti ranije. Možda na leto, usred turističke sezone. Možda upravo onda kada je žeđ za informacijama o Midžoru, o Staroj planini, bila neutaživa… Ili onda kada je u Srbiji zbog pandemije bilo skoro nemoguće pronaći smeštaj za izlet u prirodu. A možda i ne! Često na društvenim mrežama neko objavi […]

Read more "Balkan"

NE ZA MHE!

Kada se rodimo, voda čini oko 70 procenata našeg tela. Do odraslog doba, ima je između 50 i 60 procenata. Bez vode, teško će ljudsko telo opstati duže od tri dana… Vode u Srbiji ima. Ima i šume, pa se i ono zagađeno dobrim delom apsorbuje. Koliko je važna ta voda možda bolje znaju oni […]

Read more "NE ZA MHE!"